Als slechthorende is het vaak lastig om een gesprek te volgen, zeker in een groep of in rumoer. Technologie kan hierbij een oplossing bieden. Tegenwoordig zijn er steeds meer apps die automatisch gesprekken omzetten in tekst (transcriptie). Er zijn ook spraak-naar-tekst apps die speciaal ontwikkeld zijn om mensen met gehoorproblemen te ondersteunen. Wanneer u als slechthorende bijvoorbeeld een gesprek voert, zet de app het gesprek om in tekst. Hierdoor kunt u, als slechthorende meelezen wat er gezegd wordt.

We willen via een online vragenlijst graag onderzoeken hoe deze apps bevallen en in welke situaties ze gebruikt worden. Met de resultaten van deze vragenlijst kunnen we slechthorenden beter informeren over de het gebruik van spraak-naar-tekst apps. Daarnaast zullen we aandachtspunten delen met de ontwikkelaars van deze apps en met anderen die ons kunnen helpen bij het verbeteren van deze hulpmiddelen.

 

Minstens twee weken ervaring

Zodra u een app minstens twee weken heeft uitgeprobeerd, kunt u de vragenlijst invullen. Ervaren gebruikers van de apps kunnen meteen met de vragenlijst beginnen.

Heeft u nog geen ervaring met spraak-naar-tekst apps, maar wilt u hier wel mee aan de slag? Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare spraak-naar-tekst apps en instructies om te beginnen. Na twee weken gebruik van een spraak-naar-tekst app vragen wij u naar uw ervaringen.

U kunt meedoen aan dit onderzoek, wanneer u:

  • Gehoorproblemen hebt (/‘slechthorend bent’);
  • 16 jaar of ouder bent;
  • Een geschikte smartphone hebt voor spraak-naar-tekst apps;
  • Voldoende kunt zien om een tekst van het scherm te kunnen aflezen.

Meer informatie over de apps

Spraak-naar tekst-appsdownload-linkinstructie
AVA  
Earfy  
Google Live Transcribe  
Microsoft Group Transcribe  
NALscribePreview-app-storeFolder NALscribe
Speechy  
Download QR Print QR

Share this:

>